• بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

شهرک مسکونی شقایق ساری

شهرک مسکونی شقایق ساری
کارفرما : سازه پایدار قرن مازندران
مشاور : مهندسین مشاور کاریز سازه
نوع قرارداد : متر مربع بنا