• پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

مجتمع اداری ترکمنستان

مجتمع اداری ترکمنستان
کارفرما : بانک کارسازان آینده
مشاورو طراح : فرزاد دلیری
نوع قرارداد : مدیریت پیمان

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه